AUGUSTOWSKO-SUWALSKIE

TOWARZYSTWO NAUKOWE

 

Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

  
  I. STUDIA I ARTYKUŁY
Andrzej Matusiewicz: Muzeum Regionalne w Suwałkach (1956–1962).
Jan Nikołajuk: Obwód Straży Granicznej „Suwałki”. Powstanie i działalność.
Jarosław Szlaszyński: Przerośl w okresie zaborów.
  II. KOMUNIKATY
Józefa Drozdowska: Obraz „Chrzest Chrystusa” Wojciecha Gersona
w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Św.
w Bargłowie Kościelnym
Andrzej Matusiewicz: Straceni w Suwałkach w latach 1863–1864
Artur Ochał: Łopuchowo – ewangelicki okres w dziejach wsi
Jarosław Schabieński: Inwigilacja NSZZ „Solidarność” w województwie suwalskim
w pierwszym okresie działalności
– sposoby, cele, działania, kolportaż informacji
Jarosław Schabieński: Wybory do rad narodowych w 1984 roku – głosowanie bez możliwości dokonania wyboru
Marcin Zwolski: Tajny współpracownik w Zarządzie Regionu „Pojezierze”
  III. SYLWETKI
Beata Kwasigroch: Leonard Niedźwiecki
Jacek Przygucki: Historia por. Adama Aleksandrowicza
   IV. MATERIAŁY
Tadeusz Radziwonowicz: Staroobrzędowcy w dokumentach władz (1945–1970)
Marcin Zwolski: Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej woj. suwalskiego w 1982 roku w świetle raportu komendanta wojewódzkiego MO w Suwałkach
   V. RECENZJE
   Recenzje
   VI. KRONIKA
   Kronika (2007)
   SUMMARY
   Summary