AUGUSTOWSKO-SUWALSKIE

TOWARZYSTWO NAUKOWE

 

Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

 

  POWSTANIE STYCZNIOWE NA SUWALSZCZYŹNIE

Materiały z sesji naukowej

Adam Dobroński: Wstęp.
Wiktoria Śliwowska: Warsztat informacyjny do badań losów uczestników powstania styczniowego
Sławomir Filipowicz: Źródła do powstania styczniowego w guberni augustowskiej 
(w zasobie Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Wilnie)
Andrzej Matusiewicz: Manifestacje patriotyczne w Suwałkach w 1861 roku
Jarosław Szlaszyński: Powstanie styczniowe na Augustowszczyźnie
Andrzej Matusiewicz: Egzekucje powstańców styczniowych w Suwałkach
Jerzy Szumski: Osadnictwo na Suwalszczyźnie po powstaniu styczniowym
  I. STUDIA I ARTYKUŁY
Sławomir Cenckiewicz:  Tadeusz Katelbach a powstanie sejneńskie
Danuta Kaszlej,
Zbigniew Kaszlej:
Ujawnienie żołnierzy Obwodu Suwalsko-Augustowskiego
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”
Anna Krzysztofiak,
Lech Krzysztofiak:
Pszczoły dziko żyjące (Apoidea) i biegaczowate (Carabidae
występujące wzdłuż drogi Suwałki–Budzisko
   II. KOMUNIKATY
Andrzej Matusiewicz: Statua Matki Boskiej czy świętej Jadwigi?
Krzysztof Skłodowski: Popiersie patrona 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich
   III. MATERIAŁY
   Regulamin powinności pańszczyźnianych włościan dóbr Czostków (1840 rok) Oprac. Tadeusz Radziwonowicz
   IV. RECENZJE
   75 lat Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie
(Jarosław Szlaszyński)
   Grzegorz Sosna, Antonina Troc-Sosna: Zapomniane dziedzictwo. Nie istniejące już cerkwie w dorzeczu Biebrzy i Narwi (Andrzej Matusiewicz)
   V. KRONIKA
  Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe.
Oprac. Maciej Ambrosiewicz
  Muzeum Okręgowe w Suwałkach.
Oprac. Jerzy Brzozowski
  Archiwum Państwowe w Suwałkach
Oprac. Tadeusz Radziwonowicz
   SUMMARY
  Summary