NASZA HISTORIA

 

Aktywizacja mieszkańców gminy Giby wokół lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego

  

   

  

DZIAŁANIA

 

Spotkanie podsumowujące

Szanowni Państwo,

projekt „Nasza historia. Aktywizacja mieszkańców gminy Giby wokół lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego”, który od roku realizowaliśmy jako Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe, dzięki dofinansowaniu z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2018, priorytet 2 Aktywne społeczeństwo, wspólnie z Muzeum Okręgowym w Suwałkach, Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych Regionu Północno-Wschodniej RP i udziale Urzędu Gminy Giby, dobiega końca. Czas więc na podsumowanie.

W ramach projektu zawiązaliśmy licząca 25 osób grupę warsztatowo-studyjną, której członkowie uczestniczyli we wszystkich działaniach w ramach projektu.

Zapoczątkowały je spotkania i wykłady poświęcone lokalnemu dziedzictwu historycznemu oraz warsztaty, w trakcie których uczestnicy dowiedzieli się co i w jaki sposób można osiągnąć pracując wspólnie na rzecz własnej społeczności. Wykładowcami byli znani historycy i regionaliści: dr Andrzej Gryguć, dr Krzysztof Skłodowski, Wojciech Batura, dr Maciej Ambrosiewicz, a trenerami: Marcin Halicki i Anna Ruszewska. W trakcie spotkań aktywni byli również członkowie naszej grupy, którzy przedstawili przygotowane przez siebie prezentacje i materiały dotyczące przeszłości gminy Giby.

Aby dzielić się informacjami dotyczącymi projektu, a także popularyzować lokalne dziedzictwo historyczne i kulturowe, założyliśmy stronę internetową działającą pod adresem http://www.astn.pl/FIO/ oraz fanpejdż na Facebooku o lnazwie „Giby nasza historia”, który zyskał ponad 250 polubień. Poza relacjami zamieszczaliśmy na nich materiały historyczne: opracowania historyków, dokumenty, zdjęcia.

Kolejnym naszym celem było zgromadzenie materiałów, które miały posłużyć do przygotowania przewodnika historycznego oraz wykonania 10 tablic informacyjnych ustawionych w ciekawych miejscach na terenie gminy. Materiał, który zgromadziliśmy to interesujące wspomnienia, relacje, dokumenty oraz blisko kilkaset starych fotografii Gib i okolic oraz ich mieszkańców. To bardzo cenne archiwum, z którego teraz mogą korzystać wszyscy.

W końcu kwietnia wspólnie z członkami grupy wytypowaliśmy miejsca, które miały zostać oznakowane tablicami i utworzyć szlak historyczny. Po wielu dyskusjach, uzgodnieniu spraw formalnych, uzyskaniu zgody właścicieli, opracowaniu i wykonaniu tablic stanęły one: w Gibach przy Urzędzie Gminy, przy kościeleprzy drodze krajowej 16, w Głębokim Brodzie przy kaplicy, we Frąckach, w Sarnetkach, Wierśniach, Okółku, PomorzuPogorzelecu. Od członków naszej grupy wiemy, że tablice cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców, a zwłaszcza turystów.

Kolejnym wyzwaniem było przygotowanie Przewodnika Historycznego. Ukazał się on w nakładzie 1000 egzemplarzy i liczy 24 strony (więcej niż początkowo zakładaliśmy). Znalazły się w nim opracowane wspólnie przez uczestników informacje o projekcie, historia gminy, opisy wybranych miejsc, wspomnienia, mapa szlaku historycznego oraz wiele archiwalnych zdjęć zgromadzonych w trakcie projektu.

Końcowym elementem projektu był Piknik historyczny, który dostarczył wiele emocji i wrażeń uczestnikom projektu, mieszkańcom i turystom. Wzięły w nim udział grupy rekonstrukcji historycznej z Polski i Litwy: GRH „Garnizon Suwałki”, Klubas Grenadierius, Szwadron Kawalerii im. Dywizji Kawalerii „ZAZA”, Stowarzyszenie Grupa Wschód, Stowarzyszenie Polska Organizacja Wojskowa, a także Nadleśnictwo Pomorze, Koło Gospodyń Wiejskich w Gibach „TROJACZKI” i Koło Gospodyń Wiejskich „MARYCHA” w Posejnelach. Uatrakcyjniły go smakołyki od Marianówki u Tesi, oraz występ Karoliny Szusty i wystawa prac malarskich Pani Bożeny Nowackiej.

Na ostatnim, wrześniowym spotkaniu podsumowaliśmy efekty wspólnej pracy. Cieszymy, się że uczestnicy na zakończenie powiedzieli „To nasza duma i historia, którą chcemy się podzielić”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom grupy za zaangażowanie, udział w pracach oraz przemiłą atmosferę, która towarzyszyła naszym wszystkim działaniom. W sposób szczególny dziękujemy za niespodziankę i upominki, które dostaliśmy na zakończenie spotkania.

 

26.09.2019 - Spotkanie podsumowujące projekt

        


 

 

Piknik Historyczny

Piknik Historyczny w dniu 3 sierpnia 2019 r., zrealizowany w ramach projektu „Nasza historia. Aktywizacja mieszkańców gminy Giby wokół lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego”, już za nami.

W imieniu organizatora Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwo Naukowego dziękujemy partnerom projektu, którzy zaangażowali się w jego organizację: Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych Regionu Północno-Wschodniej RP, Muzeum Okręgowemu w Suwałkach i Gminie Giby.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom, którzy przygotowali dioramy, prezentacje i stoiska: GRH „Garnizon Suwałki”, Klubas Grenadierius z Litwy, Szwadronowi Kawalerii im. Dywizji Kawalerii „ZAZA”, Stowarzyszeniu Grupa Wschód, Stowarzyszeniu Polska Organizacja Wojskowa, Nadleśnictwu Pomorze, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Gibach „TROJACZKI”, Koła Gospodyń Wiejskich „MARYCHA” w Posejnelach i Marianówce u Tesi (za smakołyki), Karolinie Szuście za piękne występy wokalne i Pani Bożenie Nowackiej za przygotowanie wystawy malarstwa.

Szczególnie dziękujemy członkom naszej grupy, którzy byli z nami do końca Pikniku.

Naszym zdaniem piknik był udany, o czym świadczą tłumy publiczności i okazywane nam wielokrotnie wyrazy uznania.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

    

     


 

 

Dziewiąte spotkanie grupy warsztatowo-studyjnej

17 maja 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie naszej grupy. W jego trakcie uzgodniliśmy treść i zawartość większości tablic, które staną na terenie gminy Giby (np. przed Urzędem Gminy w Gibach). Omówiliśmy też ich lokalizację i zrobiliśmy rekonesans w miejscach, gdzie je ustawimy (ciągle mamy problem z Okółkiem).

W czasie spotkania rozmawialiśmy też wstępnie o zawartości przewodnika historycznego, nad którym pracujemy, a który ukaże się już w lipcu.

Już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie 27 czerwca.

  

  

  

  

  

  

17.05.2019 - Dziewiąte spotkanie grupy warsztatowo-studyjnej.

  

  


 

 

Ósme spotkanie grupy warsztatowo-studyjnej

W czwartek 25 kwietnia 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie naszej grupy. W jego trakcie wytypowaliśmy miejsca, które zostaną oznakowane tablicami i utworzą szlak historyczny. Po dyskusji uzgodniliśmy, że tablice staną w następujących miejscach: w Gibach przy Urzędzie Gminy, przy kościele i przy drodze krajowej 16 (w pobliżu sklepu), w Głębokim Brodzie przy kaplicy, we Frąckach, w Sarnetkach, Wierśniach, Okółku, Pomorzu i Pogorzelecu.

Wkrótce zakończymy zbieranie materiałów i opracowanie tekstów, a po załatwieniu formalności w czerwcu tablice staną wytypowanych miejscach.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 17 maja, na godzinę 17.

  

25.04.2019 - Ósme spotkanie grupy warsztatowo-studyjnej.

  

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dr. Andrzeja Grygucia pt. „Zarys dziejów osadnictwa w gminie Giby (do końca XVIII wieku)”, który dodaliśmy w zakładce „Z historii”.

  


 

 

Siódme spotkanie grupy warsztatowo-studyjnej

W czwartek 21 marca 2019 r. odbyło się siódme spotkanie naszej grupy.

Pani Anna Ruszewska przeprowadziła warsztaty aktywizujące. Zadania, które realizowała grupa sprawiły wiele emocji i uśmiechu.

Panie Celina, Alicja i Maria przyniosły ciekawe zdjęcia, którymi podzielimy się wkrótce.

  

21.03.2019 - Siódme spotkanie grupy warsztatowo-studyjnej.

  

  


 

 

Szóste spotkanie grupy warsztatowo-studyjnej

W piątek 22 lutego 2019 r. w czasie 6 spotkania naszej grupy gościliśmy Marcina Halickiego z GOK w Raczkach i administratora strony Raczkowskie Archiwalia, który opowiedział o działaniach podejmowanych na rzecz lokalnego dziedzictwa.

Spotkanie było inspirujące, a przed nami dużo ciężkiej pracy...

Pamiętajcie o wytypowaniu ciekawych miejsc na terenie gminy, które będziemy mogli oznakować i wytyczyć szlak...

Liczymy na zaangażowanie wszystkich członków grupy...

Kolejne spotkanie 15 marca.

 

22.02.2019 - Szóste spotkanie grupy warsztatowo-studyjnej.

  

  


 

 

Piąte spotkanie grupy warsztatowo-studyjnej

25 stycznia 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie naszej grupy. Tym razem o wielości kultur na terenie gminy Giby opowiedział dr Maciej Ambrosiewicz. Poznaliśmy też niezwykłe smaki i specjały przygotowane przez Panie z „sekcji kulinarnej”.

 

25.01.2019 - Piąte spotkanie grupy warsztatowo-studyjnej.

  

  


 

 

Czwarte spotkanie grupy warsztatowo-studyjnej

W piątek 7 grudnia 2018 r. odbyło się 4 spotkanie naszej grupy. Tym razem Pan Wojciech Batura, znany historyk i regionalista opowiedział o Gibach w XIX i początku XX wieku. Wkrótce postaramy się opublikować część jego wystąpienia, a zwłaszcza spisy miejscowości gminy oraz dane dotyczące ich wielkości i zaludnienia w XIX wieku.

Jedna z uczestniczek naszych spotkań przekazała nam relację o niezwykłym wydarzeniu z końca lat 50. XX wieku – wygraniu przez jednego z mieszkańców dużej sumy w totolotka i hucznej zabawie urządzonej przez niego dla mieszkańców wsi. To też opublikujemy już wkrótce ;–)

 

07.12.2018 - Czwarte spotkanie grupy warsztatowo-studyjnej.

  

  


 

Trzecie spotkanie grupy warsztatowo-studyjnej

16 listopada 2018 r. odbyło się trzecie spotkanie grupy warsztatowo-studyjnej w ramach projektu „Nasza historia…”. W jego trakcie zaprezentowaliśmy film poświęcony odzyskaniu Niepodległości przez Suwalszczyznę, a dr Krzysztof Skłodowski wygłosił wykład na temat wydarzeń z lat 1918–1920 na terenie gminy Giby. Uczestniczka naszych spotkań Pani Jadwiga Motuk przedstawiła także efekty swoich poszukiwań historycznych i prezentację na temat historii szkoły we Frąckach, przygotowaną w oparciu o archiwalną kronikę szkoły. Czekamy na efekty prac innych członków grupy!

 

16.11.2018 - Trzecie spotkanie grupy warsztatowo-studyjnej.

  

 


 

Drugie spotkanie grupy warsztatowo-studyjnej

W ubiegły piątek, 19 października 2018 r., odbyło się drugie spotkanie grupy warsztatowo-studyjnej uczestniczącej w naszym projekcie. W jego trakcie dr Andrzej Gryguć wygłosił wykład dotyczący dziejów osadnictwa na terenie gminy Giby od czasów prehistorycznych po koniec XVIII wieku.

Uczestnicy projektu pokazali nam pierwsze efekty swoich poszukiwań. Zaprezentujemy je wkrótce.

Przekazaliśmy też materiały i 100 biało-czerwonych flag, które zostaną rozdane wśród mieszkańców i już 11 listopada udekorują Giby podczas obchodów 100-lecia niepodległości.

 

19.10.2018 - Drugie spotkanie grupy warsztatowo-studyjnej.

  

 


 

Pierwsze spotkanie grupy warsztatowo-studyjnej

21 września 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy warsztatowo-studyjnej uczestniczącej w realizacji naszego projektu "Giby. Nasza historia...".

W czasie spotkania omówiliśmy cele i założenia projektu, powołaliśmy liderów grup i zaplanowaliśmy przyszłe działania.

Kolejne spotkanie wstępnie zaplanowaliśmy na 19 października (godz. 17.00) w sali GOK w Gibach.

21.09.2018 - Pierwsze spotkanie grupy warsztatowo-studyjnej.

  

  

  

   

PARTNERZY PROJEKTU

                   

© Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe

webmaster