AUGUSTOWSKO-SUWALSKIE

TOWARZYSTWO NAUKOWE

 

Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

  
  MATERIAŁY Z SESJI NAUKOWEJ
Lech Krzysztofiak: Konferencja Naukowo-Edukacyjna „Jezioro Wigry”
Witold Białokoz, Łucjan Chybowski,
Michał Osewski:
Wieloletnie zmiany zespołów ichtiofauny jeziora Wigry
Maciej Karpowicz, Andrzej Górniak, Adam Cudowski: Struktura zespołów zooplanktonu skorupiakowego oraz ocena aktualnej trofii jeziora Wigry
Andrzej Kołodziejczyk: Makrofauna bezkręgowa jeziora Wigry i wybranych wód Wigierskiego Parku Narodowego
Hanna Szymańska, Agnieszka Krzyk: Z Chin i Skandynawii na Suwalszczyznę
Tadeusz Krzywosz,
Piotr Traczuk, Łucjan Chybowski:
Raki jeziora Wigry
Bogdan Wziątek, Andrzej Martyniak, Katarzyna Mierzejewska, Jacek Kozłowski, Michał Osewski: Możliwość wykorzystania barwników fluorescencyjnych w badaniach nad odżywianiem się ptaków rybożernych na przykładzie kormorana czarnego i sielawy w Wigierskim Parku Narodowym
Dorota Zawadzka, Jerzy Zawadzki, Grzegorz Zawadzki: Monitoring ptaków jeziora Wigry w latach 2005–2008
  STUDIA i MATERIAŁY
Jarosław Szlaszyński: Opozycyjne poglądy i postawy mieszkańców Augustowa w okresie historycznych przełomów w latach 1956–1970
Tadeusz Radziwonowicz: Po obławie. Pierwsze poszukiwania zaginionych (1945–1947)
  KOMUNIKATY
Tomasz Naruszewicz: Konflikty mieszczan filipowskich w latach czterdziestych XVIII wieku
Jarosław Schabieński: Sprawa operacyjnego rozpracowania „Cmentarz”
Marek Sidor: „Ongi, ongi kochał się zapamiętale […]” – hrabiego Ludwika Michała Paca niełatwy ożenek
Krzysztof Sychowicz: Okólnik nr 26 Ministerstwa Oświaty z 4 sierpnia 1958 roku i jego realizacja w powiecie augustowskim, sejneńskim i suwalskim
Jarosław Szlaszyński: Przyczynek do dziejów opozycji politycznej na Suwalszczyźnie w latach 1979–1980
  SYLWETKI
Artur Ochał: Mecenas Antoni Radziukiewicz – suwalski adwokat w służbie polskiego wywiadu
  MATERIAŁY
Adam Czesław Dobroński: Nieznane źródło do września 1939 roku na Suwalszczyźnie. Dziennik bojowy por. Piotra Łazarewicza, dowódcy kompanii Straży Granicznej „Filipów”
Jeremi Melnik: Zapomniane powstanie. Samorząd Warwiszki w świetle dokumentów
   RECENZJE, DYSKUSJE, POLEMIKI
Wojciech Batura Tomasz Strzembosz, Rafał Wnuk: Czerwone Bagno. Konspiracja i partyzantka antysowiecka w Augustowskiem wrzesień 1939 – czerwiec 1941
Wojciech Batura Wojciech Jastrzębiec Kuczkowski: Polskie szlaki żeglowne.
Szlak króla Stefana Batorego. Kanał Augustowski
Paweł Skubisz Artur Ochał: Batalion Korpusu Ochrony Pogranicza „Suwałki” 1927–1939
Artur Ochał „Tylko prawda jest ciekawa”. W odpowiedzi Pawłowi Skubiszowi
   NOTY o AUTORACH
   Noty o autorach
   VI. KRONIKA
   Kronika (2009)
   SUMMARY
   Summary