AUGUSTOWSKO-SUWALSKIE

TOWARZYSTWO NAUKOWE

 

Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

  
  Z TRADYCJI POWIATU SUWALSKIEGO  1918–1939.

Materiały z sesji naukowej

Tadeusz Radziwonowicz: O samorządach gminnych w powiecie suwalskim
w latach 1918–1920
Marek Sidor: Powiat suwalski w okresie międzywojennym
– podstawy prawne i organizacja administracji ogólnej
oraz samorządu terytorialnego
Andrzej Matusiewicz: Starostowie i wicestarostowie suwalscy w latach 1918–1939
  STUDIA i ARTYKUŁY
Andrzej Makowski: Szczebra.
Dzieje wsi od I wojny światowej do czasów współczesnych
Jarosław Schabieński: Konflikt o język nabożeństw w diecezji sejneńskiej
i próby jego rozwiązywania
  KOMUNIKATY
Wojciech Batura: Czterdzieści lat Muzeum Ziemi Augustowskiej
Wojciech Batura: Karol Brzostowski – wynalazca
Anetta Ejdulis: Wyniki badań wykopaliskowych na stanowisku 17 w Szczebrze, pow. Augustów, woj. podlaskie
Krzysztof Sychowicz: SB w walce z „demonami”
Beata Wasilewska‑Klamka, Inga Kuźma: Niematerialne dziedzictwo kulturowe Wigier i okolic.
Raport z badań terenowych
Marcin Zwolski: Augustowska Grupa Oporu
  MATERIAŁY
Adam Czesław Dobroński: Rozwój Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego
jako terenu turystyczno-letniskowego
– konferencja w Suwałkach 21 listopada 1934 roku
   RECENZJE, DYSKUSJE, POLEMIKI
  Artur Markowski: Między Wschodem a Zachodem. Rodzina i gospodarstwo domowe Żydów suwalskich w pierwszej połowie XIX wieku.

(Adam Czesław Dobroński)

  Epilog wojennych losów Obwodu Straży Granicznej „Suwałki”, czyli kilka uwag do artykułu Jana Nikołajuka.

(Piotr Łapiński)

  Odpowiedź na uwagi Piotra Łapińskiego.

(Jan Nikołajuk)

   NOTY o AUTORACH
   Noty o autorach
   VI. KRONIKA
   Kronika (2008)
   SUMMARY
   Summary