AUGUSTOWSKO-SUWALSKIE

TOWARZYSTWO NAUKOWE

 

Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

 
  I. STUDIA I ARTYKUŁY
Artur
Markowski:
Mieszkańcy Suwałk w czasach Księstwa Warszawskiego w świetle źródeł fiskalnych z 1811 i 1815 roku.
Analiza demograficzno-statystyczna
Tomasz
Naruszewicz:
Parafia Bakałarzewo w pierwszej połowie XVII wieku
Artur
Ochał:
Plany mobilizacji Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza  „Suwałki”
w świetle dokumentów KOP z lat 1928 – 1931.
Jarosław
Szlaszyński:
Dzieje oświaty w Augustowie
do wybuchu drugiej wojny światowej
Sławomir
Filipowicz:
Zespół archiwalny Gimnazjum im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach 1919–1939
– stan zachowania, możliwości udostępniania, zawartość
  II. KOMUNIKATY
Zbigniew
Fałtynowicz:
„Licealista” – z dziejów pisma szkolnego
Andrzej
Makowski:
Szkolnictwo w Augustowie w okresie powojennym
Andrzej
Matusiewicz:
Upamiętnianie Józefa Piłsudskiego na Suwalszczyźnie
w okresie międzywojennym
Czesław
Matusiewicz:
Początki oświaty w Suwałkach i okolicy (do 1795 roku)
Jarosław
Schabieński:
„Ława” – niezależne pismo młodzieży suwalskiej 1980–1981
Jarosław
Schabieński:
Ruch Światło-Życie w Suwałkach
w pierwszym dziesięcioleciu istnienia
  III. MATERIAŁY
  Dobre rady wychowawcze Joanny z Hromyków Buchowieckiej
(1838 rok).

Oprac. Wojciech Batura
  Materiały do dziejów stosunków polsko-żydowskich w Kalwarii
na Suwalszczyźnie w roku 1915.

Oprac. Artur Markowski
  IV. RECENZJE
  Suwałki, miasto nad Czarną Hańczą,
praca zbiorowa pod red. Janusza Kopciała, Suwałki 2005

(Adam Czesław Dobroński)
  Henryk Bartoszewicz: Prądzyński czy Mallet: Spór o autorstwo planów Kanału Augustowskiego.
(Wojciech Batura)
  V. KRONIKA (2004)
  Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe.
Oprac. Maciej Ambrosiewicz
  Muzeum Okręgowe w Suwałkach.
Oprac. Jerzy Brzozowski
  Archiwum Państwowe w Suwałkach.
Oprac. Tadeusz Radziwonowicz
  SUMMARY
  Summary