AUGUSTOWSKO-SUWALSKIE

TOWARZYSTWO NAUKOWE

Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę...

  

  

Danuta Kaszlej, Zbigniew Kaszlej                                      cz. 3 z 4

  

Ujawnienie żołnierzy Obwodu Suwalsko-Augustowskiego

Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”

  

  

Wykazy członków konspiracji ujawniających sięna mocy Ustawy o amnestii

z dnia 22 lutego 1947 rokuw PUBP w Augustowie oraz w PUBP w Suwałkach

  

Wykazy ujawnionych sporządziliśmy odrębnie dla Augustowa i Suwałk na podstawie danych zawartych w oświadczeniach, składanych podczas ujawnienia przez żołnierzy konspiracji. Prezentujemy podstawowe dane, których wiarygodność konfrontowaliśmy z innymi źródłami.

Nie podajemy informacji o przynależności organizacyjnej każdego z ujawniających się, choć znajdują się one w kwestionariuszach oświadczeń. Nie możemy bezkrytycznie uznać jej za wiarygodną, bowiem na mocy ustawy z 22 lutego 1947 roku ujawniało się wielu członków zarówno AK, jak i podziemia poakowskiego, ponieważ z amnestii w sierpniu 1945 roku na ziemi suwalsko-augustowskiej skorzystały tylko pojedyncze osoby 1. Wśród ujawniających się znajdowali się ci członkowie konspiracji, którzy przynależeli tylko do Armii Krajowej, jak i osoby, które kontynuowały działalność w strukturach Armii Krajowej Obywateli oraz takie, które zaangażowane były również w struktury WiN. Po latach trudno jest ustalić, do jakiego okresu dana osoba była zaangażowana w działalność konspiracyjną. Nie należy wierzyć najczęściej występującemu w oświadczeniach wpisowi – członek AK-WiN. Funkcjonariusze PUBP, spisujący dane ujawniających się, posługiwali się utartymi schematami, które upraszczały wypełnienie kwestionariuszy. Należał do nich zwrot: „Do organizacji AK zostałem zwerbowany przez...”, czy też etykieta: „Należał do AK-WiN”. Być może użycie tego określenia nie tylko ułatwiało pracę, ale było też dobrze widziane przez zwierzchników, bowiem według sprawozdań z akcji amnestyjnej w Augustowie, ujawniali się tylko członkowie WiN-u, co nie było zgodne z prawdą 2. Ujawniający się nazwę WiN słyszeli często po raz pierwszy od funkcjonariusza UB. W odniesieniu do żołnierzy konspiracji czynnych do roku 1947, takie zakwalifikowanie ich nie stanowiło przekłamania. Nie dzielili oni swej patriotycznej działalności na okres AK i WiN-u. Pozostawali wierni tym samym wartościom – szyld nie był ważny 3. Natomiast przypisanie przynależności do WiN członkom siatki konspiracyjnej na wsiach, tym, którzy byli aktywni w czasie drugiej wojny światowej, a po wyzwoleniu nie przejawiali działalności, jest oczywistym nadużyciem.

Chcąc określić przynależność konspiracyjną ujawniających się w 1947 roku, należy brać pod uwagę, że byli oni zainteresowani minimalizowaniem podawanego stażu i zakresu swej działalności. Rozumieli doskonale, że władza ludowa inaczej traktuje działalność skierowaną przeciwko okupantowi niemieckiemu, inaczej pozostawanie w konspiracji po wyzwoleniu. Z zebranych przez nas relacji wynika, że zawsze, gdy było to możliwe, ujawniający zatajali działalność po wyzwoleniu. Zataić jej nie mogli ci, którzy byli zdekonspirowani (przebywali w oddziałach leśnych).

Można przyjąć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że większość ujawniających się 25 kwietnia 1947 roku w ramach akcji amnestyjnej organizowanej odgórnie przez Okręg Białostocki WiN-u, to członkowie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Jest to jednak tylko hipoteza.

Te osoby, których aktywną działalność aż do ujawnienia potwierdzają niezależne od siebie źródła, ujęliśmy w zestawieniu: „Składy osobowe patroli Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN”.

Trudność innego typu stanowiła pisownia osób wypełniających oświadczenia; zarówno w Augustowie, jak i w Suwałkach zapisy są często nieczytele, funkcjonariusze PUBP popełniali wiele błędów w pisowni nazwisk, imion oraz innych danych dyktowanych przez osoby ujawniające się. Bezbłędne odczytanie po latach tak wypełnionych oświadczeń nastręcza wiele trudności i wymaga konfrontacji z innymi źródłami.

Tabele zawierają następujące informacje: nr oświadczenia – liczba porządkowa kwestionariusza oświadczenia, który był wypełniany dla każdej osoby oddzielnie przez pracownika PUBP w miejscu ujawnienia. Każdy z urzędników bezpieczeństwa prowadził własny rejestr podpisanych przez ujawniających się oświadczeń; imię i nazwisko, imię ojca – w niektórych oświadczeniach nie zostało wpisane imię ojca, co było prawdopodobnie wynikało z braku staranności pracownika PUBP spisującego dane. Tam, gdzie był wpis nieczytelny, umieściliśmy znak zapytania; data i miejsce urodzenia – u większości osób wpisana została pełna data urodzenia. W PUBP w Suwałkach część oświadczeń zawiera tylko rok urodzenia, z czego można wnioskować, że wypełniała je jedna osoba. Daje to mało ważną, lecz ciekawą informację o tym, jak często zmieniali się funkcjonariusze PUBP; pseudonim – brak wpisu oznacza, że nie był podany. W wypadkach wpisów trudnych do odczytania, gdy nie było możliwe skonfrontowanie z innymi źródłami, podajemy alternatywne wersje; data ujawnienia – pozwala ona prześledzić dynamikę akcji amnestyjnej. W obydwu tabelach powtarzającą się najczęściej datą jest 25 kwietnia 1947 roku, czy dzień zbiorowego ujawnienia się żołnierzy Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN-u; nr zaświadczenia – po podpisaniu oświadczenia każda osoba ujawniająca się otrzymywała zaświadczenie ze stemplem PUBP, potwierdzające fakt ujawnienia. Zaświadczenia te miały odrębną numerację od liczby porządkowej oświadczeń.

Zestawienie informacji z rubryki pierwszej i piątej pozwala uchwycić niekonsekwencje w numeracji oświadczeń wypisywanych podczas zbiorowego ujawnienia w PUBP w Suwałkach. Osoby ujawniające się 29 kwietnia i 3 maja 1947 roku mają numery oświadczeń odpowiadające numeracji z 25 kwietnia tegoż roku. Mogłoby to wskazywać, że podczas zbiorowego ujawnienia żołnierzy Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN-u pozostawiane były ponumerowane kwestionariusze oświadczeń dla osób, o których ujawnieniu, w późniejszym terminie, zapewniało kierownictwo obwodu. Prostszym wytłumaczeniem jest założenie, że liczby porządkowe oświadczeń zostały wpisane dopiero po zakończeniu akcji amnestyjnej, a nadanie oświadczeniom numeracji z tego dnia osobom ujawniających się po 25 kwietnia 1947 było wynikiem bałaganu lub zmęczenia. Analiza spisywanych oświadczeń wykazuje, że komisja amnestyjna w dniu zbiorowego ujawnienia miała nawał pracy. Spisanie 150 osób było problemem, pomimo dużej rotacji funkcjonariuszy tym się zajmujących.

  

Wykaz osób, które ujawniły się w PUBP w Augustowie

  

NrImię i nazwisko
Imię ojca
Data i miejsce
urodzenia
Pseudonim Data
ujawnienia
Nr
zaświad-

czenia

1. Chmielewski Jan
s. Bronisława
22.06.1922 4
Żarnowo
Wilk 04.03.1947 06100
2. Ostrowska Jadwiga
c. Aleksandra
26.06.1915
Nowa Wieś
Błyskawica 06.03.1947 06001
3. Sieńkowski Jan
s. Jana
23.04.1914
Turówka
Wiąz 08.03.1947 06002
4. Malinowski Franciszek
s. Aleksandra
06.07.1909 5
Żarnowo
Andrzej 08.03.1947 06003
5. Malinowski Izydor
s. Aleksandra
20.02.1921
Żarnowo
Ważny 08.03.1947 06004
6. Pobojewski Stanisław
s. Aleksandra
15.11.1917
Żarnowo
Czarny 11.03.1947 06006
7. Suchocki Zygmunt
s. Bartłomieja
14.12.1922
Żarnowo
Oberek 11.03.1947 06007
8. Prusko Jan
s. Aleksandra
25.02.1911
Augustów
Gołąb 03.03.1947 06005
9. Cieślukowski Stanisław
s. Bolesława
12.10.1920
Białobrzegi
Piorun12.03.1947 06008
10. Broż Piotr
s. Bolesława
08.08.1922
Gliniski
Ułan 12.03.1947 06009
11. Suchodolski Józef
s. Stanisława
18.01.1920
Jaziewo
Słowik 12.03.1947 06010
12. Leszczyński Stanisław
s. Aleksego
Obuchowizna
gm. Kolnica
--- 12.03.1947 62401
13. Miezio Jan
s. Aleksandra
17.06.1910
Pomiany
Grab 15.03.1947 06011
14. Jarosz Henryk
s. Józefa
26.08.1921
Szczebra
Puszczyk 17.03.1947 06013
15. Mikucki Władysław
s. Jana
15.02.1916
Krasnoborki
--- 17.03.1947 06014
16. Jarosz Romuald
s. Józefa
05.05.1930
Szczebra
--- 17.03.1947 06015
17. Szczerbiński Franciszek
s. ---
16.08.1928
Szczebra
Wilk 19.03.1947 06017
18. Dziondziak Franciszek
s. Jana
23.01.1917
Rutki Stare
Wolny 21.03.1947 06018
19. Mioduszewski Marian
ojciec nieznany
28.02.1929
Tajno Stare
--- 22.03.1947 06019
20. Turowski Jan
s. Adama
02.09.1923
Komorniki
Hardy 24.03.1947 06020
21. Turowski Romuald
s. Adama
14.09.1925
Komorniki
Sokół 24.03.1947 06021
22. Nowicki Bolesław
s. Piotra
07.10.1915
Mińsk ZSRR
Nowy 25.03.1947 06022
23. Turowski Piotr
s. ---
10.10.1914
Komorniki
Borek 25.03.1947 06023
24. Łoboda Tadeusz
s.Wilhelma
30.10.1924
---
Komar 31.03.1947 06024
25. Bulkowski Marian
s. Józefa
25.11.1925
Augustów
Walczyk 31.03.1947 06025
26. Sapieszko Stanisław
s. Anny
05.05.1909
Starożyńce
--- 01.04.1947 06026
27. Węglicki Jan
s. Antoniego
23.09.1921
Ostrów
Wicher 03.04.1947 06027
28. Klebanowski Aleksander
s. Franciszka
30.01.1915
Żarnowo
Sierp 04.04.1947 06028
29. Biedul Jan
s. Józefa
04.09.1919 6
Kurianka
Dziewanowski 04.04.1947 06029
30. Fiedorowicz Józef
s. Bolesława
15.03.1920
Żarnowo
Szpak 02.03.1947 06032
31. Ostapowicz Jan
s. Jana
19.02.1910
Krasnoborki
Stalowy 05.04.194706030 7
32. Kwiatkowski Leon
s. Jana
21.10.1921
Rutki Nowe
nieczytelny 05.04.1947 06031
33. Obuchowski Stanisław
s. Józefa
19.11.1923
Kamienny Most
--- 10.04.1947 06033
34. Zięcina Tadeusz
s. Stanisława
17.05.1927
Krasnoborki
Sokół 11.04.1947 06034
35. Dragunajtys Jan
s. Jana
14.06.1888
Jeziorki
Rej 11.04.1947 06035
36. Jachimowicz Jan
s. Jana
01.01.1914
Jeziorki
Czarny 11.04.1947 06036
37. Palczewski Franciszek
s. Mariana (lub Marcina)
02.10.1911?
Judziki
Szydełko 11.04.1947 06037
38. Jasionek Konstanty
s. Antoniego
14.11.1902
Jeziorki
Dąb 11.04.1947 06039
39. Mróz Stanisław
s. Jana
16.11.1911
Jeziorki
Górski 11.04.1947 06038
40. Twardowski Franciszek
s. Franciszka
18.09.1911
Jeziorki
Skała 11.04.1947 06040
41. Kondratowicz Wacław
s. Wiktora
10.12.1912
Jeziorki
Pająk 11.04.1947 06041
42. Drozdowski Konstanty
s. Franciszka
06.09.1902
---
Topór 11.04.1947 06042
43. Mroziewski Edward
s. Jana
04.05.1923
Jeziorki
Orkan 11.04.1947 06043
44. Jasionek Edward
s. Jakuba
11.05.1921
Jeziorki
Osa 11.04.1947 06044
45. Nagolski Aleksander
s. Piotra
16.08.1920
Jeziorki
Rdzawy 11.04.1947 06045
46. Dąbrowski Zenon
s. Feliksa
28.07.1914
Jeziorki
Jodła 11.04.1947 06046
47. Sidorowicz Mieczysław
s. Józefa
16.01.1923
Jasionowo
Mewa 11.04.1947 06047
48. Chiliński Aleksander
s. Jana
29.04.1910
Pomiany
Antoni
Wyrwas
12.04.1947 06048
49. Korenkiewicz Czesław
s. Władysława
02.06.1922
Netta
Piętaszek 12.04.1947 06049
50. Dąbrowski Józef
s. Mieczysława
21.03.1924
Netta
Słowik 12.04.1947 06050
51. Wysocki Franciszek
s. Wojciecha
25.09.1901
Rutki Nowe
Dąb 14.04.1947 06051
52. Michniewicz Alfred
s. Antoniego
03.09.1924
Żarnowo
Piorun 14.04.1947 06052
53. Drozdowski Antoni
s. Franciszka
27.05.1909
Jeziorki
Wierzba 15.04.1947 06053
54. Tylenda Czesław
s. Jana
02.11.1921
Netta
Lot 15.04.1947 06054
55. Kondratowicz Jakub
s. Wiktora
20.07.1919
Jeziorki
Kret 15.04.1947 06055
56. Jasionek Edward
s. Piotra
10.12.1920
Jeziorki
Kret 15.04.1947 06056
57. Kuźma Stanisław
s. Andrzeja
14.02.1901
Rutki Stare
Kruk 15.04.1947 06057
58. Żórawski Adam
s. Wacława
16.03.1924
Augustów
Zawieja 15.04.194706058
59. Turowski Stanisław
s. Franciszka
20.03.1918
Jeziorki
Bandera 16.04.1947 06059
60. Sak Władysław
s. Stanisława
1918
Dubaśno
--- 16.04.1947 06060
61. Zamirowski Stanisław
s. Ignacego
15.08.1914
Kurkesz
pow. Grodno
Bogdan 16.04.1947 06061
62. Chmielewski Wincenty
s. Józefa
14.01.1913
Jeziorki
Młot 18.04.1947 06063
63. Prawdzik Wincenty
s. Michała
30.12.1902
Jeziorki
Wróbel 18.04.1947 06064
64. Obidziński Piotr
s. Kazimierza
24.06.1918
Jeziorki
Patefon 18.04.1947 06065
65. Siedlecki Jan
s. Jana
25.06.1904
Żarnowo
Dąbek 18.04.1947 06066
66. Goworowski Józef
s. Dominika
22.01.1907
Walne
Dukat 18.04.1947 06067
67. Michaluk Jan
s. Antoniego
06.05.1923 8
Polne
Bohatery
Żołnierczak
(lub
Żołnierczyk)
12.04.1947 06068
68. Wawiórko Edward
s. Juliana
03.09.1916
Bargłów
Skiba,
Lemiesz
21.04.1947 06069
69. Obuchowicz Konstanty
s. Kazimierza
30.08.1922
gm. Skidel
Kotra 22.04.1947 06070
70. Harasimuk Edward
s. ---
01.05.1920
Rakowicze
Orzeł 22.04.1947 06071
71. Ponikarczyk Bronisław
s. Jakuba
01.01.1902
Chorużowce
Stary 22.04.1947 06072
72. Granacki Józef
s. Nikodema
17.08.1922
Balinka
Żbik 22.04.1947 06073
73. Krysiuk Antoni
s. Jana
20.01.1922
Skieblewo
Brzózka 22.04.1947 06074
74. Hejdman Antoni
s. Kazimierza
22.05.1911
Skieblewo
Kalina 22.04.1947 06075
75. Kamiński Zenon
s. Leonarda
08.03.1924
Szczebra
Węgorz 23.04.1947 06077
76. Zaniewski Jan
s. Wincentego
15.06.1909
Siółko
Zacny 24.04.1947 06078
77. Siedlecki Stanisław
s. Kazimierza 9
29.07.1915
Balinka
Klon,
Wierny
25.04.1947 06079
78. Margiewicz Izydor
s. Piotra
14.04.1914
Ponizie
Bażant,
Jastrząb
25.04.1947 06080
79. Gołębiowski Eugeniusz
s. Kazimierza
26.12.1919
Smolewo
Gabryś25.04.1947 06081
80. Kojak Henryk
s. Piotra
08.08.1926
Sidory
Jurek, Jur,
Blondyn
25.04.1947 06082
81. Wierciński Antoni
s. Józefa
06.03.192110
Krasawica-Czerepy
Kaczuch,
Miły
25.04.1947 06083
82. Dzimitrowicz Czesław
s. Bolesława
26.10.1919
Strzelcowizna
Wrona,
Lech
25.04.1947 06084
83. Miluć Franciszek
s. Feliksa
04.04.1926
Strzelcowizna
Karp 25.04.1947 06086
84. Korzeniecki Jan
s. Romualda
20.01.1916
Bargłów Dworny
Min 25.04.1947 62413
85. Andryszczyk Marian Piotr
s. Bolesława
29.04.1926
Suwałki
Lawa 25.04.1947 06087
86. Andruszkiewicz Witold
s. Józefa
17.05.192311
Balinka
Świerk 25.04.1947 06088
87. Wiśniewski Zygmunt
s. Bermana
14.09.1927
Płaska
Mały 25.04.1947 06089
88. Rutkowski Józef
s. Antoniego
12.07.1924
Dzierwany
Szczygieł,
Kuna
25.04.1947 06090
89. Krajewska Janina
c. Pawła
11.03.1928
Białystok
Stokrotka 25.04.1947 06091
90. Zawada Marian12
s. Stanisława
26.11.193013
Danowskie
Bąk 25.04.1947 06093
91. Baran Jan
s. Jana
16.07.1903
Sienno
Longinus 25.04.1947 06094
92. Michałowski Konstanty
s. Józefa
11.03.1908
Netta
Średniak 25.04.1947 06096
93. Zarzecki Czesław
s. Jana
20.06.1915
Netta
Strużka 25.04.1947 06097
94. Sadowski Józef
s. Stanisława
26.03.1921
Rutki Stare14
Wilk 25.04.1947 06098
95. Ziarko Jan
s. Nikodema
04.04.1920
Brzozówka
Ostry 25.04.1947 06099
96. Wróblewski Walerian
s. Jana
29.09.1923
Netta
Orzeł 25.04.1947 62402
97. Ziarko Bronisław
s. Nikodema
17.11.1917
Brzozówka
Szpak 25.04.1947 62403
98. Ziarko Zygmunt
s. Czesława
30.01.1925
Brzozówka
Mądry 25.04.1947 62404
99. Poziemski Józef
s. Józefa
08.04.1902
Źrobki
Lech 25.04.1947 62405
100. Borkowski Stanisław
s. Jana
07.05.1914
Nowiny Bargłowskie
Zając 25.04.1947 62406
101. Bondziul Romuald
s. Aleksego
06.06.1917
Kolnica
Jarząbek 25.04.1947 62407
102. Klimko Romuald
s. Wacława
05.07.1916
Kolnica
Kuna 25.04.1947 62408
103. Woroniecki Antoni
s. Józefa
10.11.1912
Gruszki
Wilk 25.04.1947 62400
104. Rutkowski Mieczysław
s. Antoniego
27.06.1916
Kolnica
Kruk 25.04.1947 62410
105. Frąckiewicz Regina
c. Michała
01.01.1926
Białobrzegi
Lilia 25.04.1947 62411
106. Gładyszewski Piotr
s. Macieja
24.12.1922
Rutki Stare
Jaskółka 25.04.1947 62412
107. Wojewnik Czesław
s. Konstantego
10.12.1920
Komaszówka
Mucha 25.04.1947 62414
108. Maciejewska Józefa
c. Antoniego
19.03.1900
Augustów
Jagoda 25.04.1947 62420
109. Bogusławski Edmund
s. Piotra
11.11.1901
USA
Stempel 25.04.1947 62415
110. Pietrewicz Stanisław
s. Stanisława
20.10.1927
Lipsk
--- 25.04.1947 62416
111. Michaluk Stanisław
s. Antoniego
10.05.191815
Bohatery
Spokojny 25.04.1947 62417
112. Korenkiewicz Antoni
s. Piotra
01.01.1922
Gorczyca
Lipa 25.04.1947 62419
113. Baran Walenty16
s. Wojciecha
01.02.1924
Pokrzywianka
pow. Sandomierz
--- 25.04.1947 62418
114. Szymborski Bronisław
s. Jana
22.03.1922
Jastrzębna I
Śmigły 25.04.1947 06085
115. Wielgat Henryk
s. Józefa
08.02.1919
Brzozówka
Ciepły 26.04.1947 62421
116. Kaszczyk Michał
s. Michała
08.09.1918
Żerków
Siłacz, Stały,
Tarzan
26.04.1947 62422
117. Skorupa Kazimierz
s. Jana
04.03.1896
Nowiny Stare
Fijałek 26.04.1947 62423

Wykaz osób, które ujawniły się w PUBP w Suwałkach

NrImię i nazwisko
Imię ojca
Data i miejsce
urodzenia
PseudonimData
ujawnienia
Nr
zaświad-

czenia

1.Waraksa Czesław
s. Andrzeja
19.05.1909
Przerośl
---05.03.194706901
2.Ołowniuk Władysław
s. Bartłomieja
22.01.1921
Szurpiły
---11.03.194706999
3.Perkowski Czesław
s. Józefa
14.01.1920
Szurpiły
---11.03.194707000
4.Olszewski Franciszek
s. Franciszka
10.05.1923
Czerwone Bagno
---14.03.194762201
5.Dziawer Leon
s. Aleksandra
20.02.1911
Motule
Sęk15.03.194706902
6.Wróblewski Szczepan
s. Wincentego
08.03.1904
USA
Lis
(lub Czesław)
15.03.194706903
7.Pietranis Antoni
s. Józefa
16.02.1922
Romanowce
Kłusownik18.03.194706904
8.Pietranis Wincenty
s. Józefa
10.04.1924
Romanowce
Słowik18.03.194706905
9.Dyczewski Czesław
s. Jana
7.07.1896
Przerośl
---18.03.194706906
10. Szorc17 Józef
s. Jakuba
14.01.1912
Garbaś
Jastrząbek1818.03.194706907
11.Sztejter Jan
s. Bolesława19
15.04.1922
Ameryka Płn.
Zając2019.03.194706908
12.Berus Mieczysław
s. Wawrzyńca
21.05.1921
Płociczno
---19.03.194706810
13.Orchowski Antoni
s. Aleksandra
28.03.1915
Okuniowiec
---19.03.194706909
14.Kuszel Władysław
s. Józefa
10.10.1904
stacja Baszybuzuk
pow. Tomsk
Babinicz20.03.194706911
15.Kuszel Janina
c. Konstantego
30.07.1913
Orzeł (Rosja)
Cyganka20.03.194706912
16.Sawicki Piotr
s. Antoniego
26.10.1922
Jeziorki
gm. Zaboryszki
---22.03.194706913
17.Gościewski Kazimierz
s. Jana
04.09.1916
Białorogi
---21.03.194706914
18.Trzasko Bolesław
s. Augusta21
02.09.1912
Czarne
---21.03.194706915
19.Jodzis Jan
s. Michała
30.03.1905
Gryszkańce
Gołąbek24.03.194706918
20.Rojek Michał
s. Mateusza
19.09.1898
Prawy Las
Wiśnia 24.03.194706998
21.Atkielski Wincenty
s. Jana
23.04.1918
Prawy Las
Szpak24.03.194706921
22.Rojek Józef
s. Michała
02.10.1927
Prawy Las
---24.03.194706919
23.Kowalewski Antoni
s. Piotra
08.09.1913
Prawy Las
Wiewiórka24.03.194706920
24.Marcówka Józef
s. Teofila
11.04.1909
Filipów
Biały22.03.194706916
25.Wawrzyn Stanisław
s. Wincentego
21.01.1907
Czarnakowizna
gm. Pawłówka
Żabiec25.03.194706922
26.Kawko Jan
s. Stanisława
24.06.1911
Tabałówka
Topól------
27.Czekajło Bronisław
s. Bronisława
02.06.1927
Frącki
Krzywa Morda,
Wir
24.03.194706917
28.Witkowski Józef
s. Wincentego
06.07.1915
Kruszki
Columbus25.03.194706924
29.Pańczuk Antoni
s. Wasila
13.06.1926
w Burłcu,
woj. Kam. Podolski
---28.03.194706925
30.Abramowicz Walerian
s. Józefa
13.04.1924
Poznań
---31.03.194706926
31.Chalecki Jan
s. Antoniego
19.01.1921
Dębszczyzna
---01.04.194706928
32.Dyczewski Kazimierz
s. Jana
04.03.1921
Przerośl
---01.04.194706929
33.Złotorzyński Franciszek
s. Józefa
14.01.1920
Filipów
Mewa03.04.194706930
34.Jarmołowicz Kazimierz
s. Piotra
04.11.1923
Gawrychruda
---03.04.194706931
35.Polakowski Józef
s. Antoniego
01.01.1910
Sitkowizna
---03.04.194706932
36.Kibitlewski Jan
s. Stanisława
02.02.1923
Olszanka
Siłacz05.04.194706933
37.Krynicka Eugenia
c. Jana
03.12.1920
Suwałki
Wrona09.04.194706934
38.Kimszel Franciszek
s. Antoniego
10.07.1921
Grauże Nowe
---10.04.194706935
39.Dąbrowski Józef
s. Pawła
10.03.1923
Rogożajny Wielkie
Ryszard,
Dąbrowski
14.04.194706936
40.Misiukiewicz Józef
s. Stanisława22
20.12.189823
Jeleniewo
Józef III---06937
41.Kojak Antoni
s. Antoniego
25.12.190524
Wiżajny
Kruczyński15.04.194706938
42.Matyszczyk Jan
s. Juliana
24.10.1921
Krasnopol
---15.04.194706939
43.Kowalczyk Piotr
s. Antoniego
31.01.1914
Szlanhoff
Czwórka17.04.194706940
44.Kowalczyk Bronisław
s. Antoniego
06.09.1924
Zaboryszki
Trojak17.04.194706941
45.Pietkiewicz Leonarda
c. Marcina
26.01.1924
Tobołowo
Jaskółka17.04.194706942
46.Pietkiewicz Henryk
s. Mieczysława
07.09.1922
Suwałki
Nuka17.04.194706943
47.Borowski Stanisław
s. Józefa
1914
Borówka
na Polesiu
Cis lub Lis17.04.194706944
48.Polakowski Henryk
s. Wiktora
12.02.1923
Becejły
---17.04.194706945
49.Jejer Stanisław
s. Jana
24.04.1895
Rakówek
Bolko18.04.194706946
50.Linda Wacław
s. Józefa
31.10.1907
Przerośl
Jarzęba18.04.194706947
51.Maksimowicz Józef
s. Karola
26.10.1912
Ogrodniki
---19.04.194706948
52.Kruchelski Piotr
s. Józefa
24.04.1921
Rutka-Tartak
Wydra19.04.194706949
53.Urbanowicz Wacław
s. Aleksandra
23.09.191625
Raczki
Samogonka21.04.194706950
54.Zdancewicz Kazimierz
s. Konstantego
12.02.1909
Fornetka
Kapelusznik,
Karp
22.04.194706954
55.Murawski Wincenty26
s. Wincentego
30.09.1921
Jasionowo
---22.04.194706952
56.Trębicki Juliusz27
s. Czesława
08.09.192128
Warszawa
Pasieka22.04.194706953
57.Wildaner Herman
s. ---
07.04.1912
Potopy
---23.04.194706954
58.Wasilewski Mieczysław
s. Józefa
01.05.1922
Wilno
---23.04.194706955
59.Feler Władysław
s. Franciszka
05.08.190529
Raczki
---23.04.194706956
60.Jegliński Stanisław
s. Jakuba
07.09.1922
Raczki
Bryś23.04.194706957
61.Przeorski Piotr
s. Marcina
08.07.191130
Berżniki
Orzech24.04.194706958
62.Boguszewski Franciszek
s. Franciszka
27.03.1922
Prawy Las
Lipa24.04.194706959
63.Jakub Franciszek31
s. Antoniego
19.11.1919
Kamionka
---24.04.194706960
64.Chmielewski Stanisław
s. Józefa
08.02.1895
Kamionka Stara
---24.04.194706961
65.Topolski Aleksander
s. Antoniego
03.09.1913
Kamionka Stara
Żeligowski24.04.194706962
66.Chmielewski Stanisław
s. Aleksandra
05.03.1923
Kamionka
Poprzeczna
Czarny24.04.194706963
67.Dzwilewski Józef
s. Władysława
11.02.1911
Kamionka
---24.04.194706964
68.Olszewski Stanisław
s. Andrzeja
04.04.1913
Jaśki
Bocianowski24.04.194706965
69.Grzędziński Henryk
s. Franciszka
14.01.1924
Smolany
gm. Sejwy
---24.04.194706966
70.Cimochowski Józef
s. Józefa
19.12.1913
Podwólczanka
---24.04.194706967
71.Staśkiewicz Józef
s. Józefa
18.03.1921
Lipniak
Modrzew24.04.194706968
72.Świtaj Czesław
s. Adama
15.02.1925
Trzcianka
Lipa24.04.194706969
73.Misterewicz Józef
s. Kazimierza
12.03.1904
Raczki
---24.04.194706970
74.Czuper Stanisław
s. Władysława
05.05.1905
Raczki
---24.04.194706971
75.Wiszniewski Piotr
s. Jana
10.07.1903
Małe Raczki
---24.04.194706972
76.Grabowski Józef
s. Józefa
19.09.190032
Sumowo
Mus, Cyklon,
Przytulski,
Szczyt
25.04.194706973
77.Rogalewski Bolesław
s. Bolesława
24.11.1921
Giby
Sosenka25.04.194706974
78.Popławski Antoni
s. ---
19.11.1927
Rowele
Klon25.04.1947 06975
79.Malinowski Stanisław
s. Piotra
09.08.1921
Okółek
Wrzos25.04.194706976
80.Szczepański Wincenty
s. ---
18.07.1921
Moczydły
Budzik25.04.194706977
81.Buraczewski Antoni
s. ---
18.03.1925
Sejny
Kruk25.04.194706978
82.Czyż Kazimierz
s. Józefa33
01.03.192434
Kielce
Wicher25.04.194706979
83.Czyż Julian
s. Józefa35
17.02.1920
Kielce36
---25.04.194706980
84.Degutis Jan
s. Mikołaja
29.08.192237
Filipów
Śmigły25.04.194706981
85.Kuprewicz Aleksander
s. Piotra
22.03.1913
Raczki
Orzech25.04.194706982
86.Chrulski Józef
s. ---
11.11.1917
Słupie
Maks25.04.194706983
87.Sowul Józef
s. ---
03.03.1922
Hańcza
Orlik25.04.194706984
88.Linda Konstanty
s. ---
18.03.1918
Przerośl
Czeremcha25.04.194706985
89.Klejmont Józef
s. ---
19.03.1922
Hańcza
Stołek25.04.194706986
90.Zygmunt Stanisław
s. ---
08.09.1913
Ługiele
Saulski25.04.194706987
91.Horoszko38 Wacław
s. ---
27.07.1925
Prawy Las
Szempak24.04.194706988
92.Kowalewski Henryk
s. ---
27.11.1927
Prawy Las
Głaz 25.04.194706989
93.Maciejewski Józef
s. Józefa
22.08.1909
Czerwony Krzyż
Dunaj25.04.194706990
94.Kłoczko Wacław
s. Józefa
09.07.1919
Wierciochy
---29.04.194706991
95.Złotnik Kazimierz
s. Kazimierza
19.08.1919
Wierciochy
---29.04.194706992
96.Wysocki Bronisław
s. Franciszka
04.11.1906
Planta
Walet29.04.194706993
97.Oszkinis Michał
s. Jana
13.08.1926
Michałówka
Granat29.04.194706994
98.Paczyński Wacław
s. Elżbiety
21.06.1909
Suwałki
---25.04.194706995
99.Dąbrowski Antoni
s. Jana
01.02.1899
Moczydły
Fredro25.04.194706996
100.Zieliński39 Zygmunt
s. Antoniego
1906
Augustów
Zachadka25.04.194706997
101.Szczawiński Stanisław
s. Stanisławy
13.12.191940
Białowierśnie
Tońko25.04.194762202
102.Bartnik Stanisława
c. Piotra
08.05.1912
Pobondzie
---25.04.194762203
103.Rogalewski Stanisław
s. Bolesława
24.12.192341
Giby
Skoczek25.04.194762204
104.Męczkowska Kazimiera42
c. Tomasza
25.01.1925
Raków-Czochów
Słomka, Mira25.04.194762205
105.Masłowski Piotr
s. Romualda
24.03.1912
Moczydły
---25.04.194762206
106.Gryziewicz Józef
s. Jana
02.04.1909
Witówka
Bąk25.04.190962207
107.Gizelbach Jan
s. Jana
15.01.1910
Lipowo
Wierszuł25.04.194762208
108.Czyż Henryk
s. Józefa
20.05.1922
Wygadanka
Burza25.04.194762209
109.Galiński43 Jan
s. Józefa
28.04.1920
Witówka
Orzeł25.04.194762210
110.Rynkiewicz Stanisław
s. Konstantego
24.04.1920
Moczydły
Wicher25.04.194762211
111.Bućko Józef
s. Antoniego
04.07.1921
Kurianki
Leszczyna25.04.194762212
112.Dyczewski Mieczysław
s. Czesława
01.05.1926
Przerośl
Biały25.04.194762213
113.Wnukowski Józef
s. Antoniego
11.06.1902
Kierzek
---25.04.194762214
114.Kowalewski Leon
s. Piotra
05.06.1919
Pobondzie
Jeleń29.04.194762215
115.Andruszkiewicz Lucjan
s. Kazimierza
25.07.1924
Klonorejść
Powstaniec29.04.194762216
116.Brodowski Adam
s. Adama
25.07.1929
Wigry
Cygan29.04.194762217
117.Olszewski Stanisław
s. Stanisława
10.04.1924
Wiżajny
Kruk29.04.194762218
118.Pruczko Piotr
s. Kiriana
24.05.191044
Wiżajny
Modrzew29.04.194762219
119.Żukowski Edward
s. Kazimierza
25.04.1924
Jeglówek
Szczupak29.04.194762220
120.Kazimierczak Antoni
s. Antoniego
25.04.1926
Przełomka
Jaśmin29.04.194762221
121.Myszczyński Józef
s. Antoniego
04.01.1921
Macharce
Sikora25.04.194762222
122.Stankiewicz Konstanty
s. Franciszka
15.05.1923
Rygol
Karaś25.04.194762223
123.Milewski Stefan
s. Józefa
02.01.1923
Giby
Kozak25.04.194762224
124.Kruchelski Sylwester
s. Józefa
14.02.1914
Rutka-Tartak
Kruk25.04.194762225
125.Kruchelski Kazimierz
s. Józefa
23.02.1908
Rutka-Tartak
---25.04.194762226
126.Wasilewski Józef
s. Nikodema
25.08.1926
Kamionka
Sokół25.04.194762227
127.Bitowski Leon
s. Feliksa
05.04.1921
Kruszki
Iwa25.04.194762228
128.Świtaj Józef
s. Aleksandra
08.09.1898
Baranowo
Tygrys25.04.194762229
129.Wasilewski Józef
s. Kazimierza
25.03.1916
Witówka
Jastrząb25.04.194762230
130.Bujnowski Wacław
s. Franciszka
24.07.1921
Planta
Igłowski 25.04.194762231
131.Czarnecki Zygmunt
s. Weroniki
08.02.1912
Witówka
Wyręba25.04.194762232
132.Klejmont Stanisław
s. Bolesława
06.05.1924
Hańcza
Gołąb25.04.194762233
133.Jakubanis Aleksander
s. Andrzeja
20.05.1907
Lipniak
Klon25.04.194762234
134.Truchan Mieczysław
s. Józefa
12.03.1929
Prawy Las
Jaskier25.04.194762235
135.Żukowski Tadeusz
s. Józefa
06.05.1925
Dubowo
Wyrwał,
Leśny
25.04.194762236
136.Podziewski Alfons
Stanisław s. Ludwika
03.05.1920
Prawy Las
Śmigły25.04.194762237
137.Burdyn Piotr
s. Antoniego
10.05.1923
Rudawka
Kabel25.04.194762238
138.Brodowski Henryk
s. Adama
15.10.1925
Burdeniszki
Skowronek25.04.1947---
139.Giełazis Witold
Franciszek45 s. Józefa
07.08.1926
Trzcianka
Orzeł25.04.194762240
140.Nikścin Bronisław
s. Stefana
1920
Leningrad
Dąb25.04.194762241
141.Ceckowski Kazimierz
s. Jakuba
15.03.1914
Przejma Wielka
Wąż, Węgorz25.04.194762242
142.Kowalewski Tadeusz
s. Stanisława
28.01.1923
Podmacharce
Jastrząb25.04.194762243
143.Sznurkowski Jan
s. Władysława
02.02.1904
Płociczno
---25.04.194762244
144.Rutkowski Marian
s. Antoniego
16.07.1927
Płociczno
---25.04.194762245
145.Goździewski46 Marian
s. Jana
01.01.1927
Okółek
Błyskawica25.04.194762246
146.Malinowski Stefan47
s. Piotra
25.01.1925
Okółek
Kot4825.04.194762247
147.Wnukowski Antoni
s. Konstantego
10.01.1919
Płociczno
Brzózka25.04.194762248
148.Górski Wacław
s. Piotra
25.06.191549
Raczki
Oko
Majster
25.04.194762249
149.Szusta Jan
s. Jana
08.08.1922
Suwałki
Walter25.04.194762250
150.Obuchowski Antoni
s. Józefa
10.03.1918
Mikołajówka
Grześ25.04.194762251
151.Ostrowski Władysław
s. Jana
18.02.1918
Witówka
Mucha25.04.194762252
152.Wasilewski Aleksander
s. Kazimierza
19.07.1913
Witówka
Wręba25.04.194762253
153.Szczęsny Wacław
s. Kazimierza
12.01.1920
Bachanowo
Roland25.04.194762254
154.Gwiazdowski Józef
s. Władysława
04.09.192450
Hańcza
Wazon25.04.194762255
155.Zbierajewski
Aleksander s. Józefa
25.03.1912
Czerwone Bagno
Mały25.04.194762257
156.Witkowski Franciszek
s. Kazimierza
27.03.1922
Kruszki
Agrest25.04.194762258
157.Seroka51 Aleksander
s. Władysława
20.03.1908
USA
Kania25.04.1947---
158.Tarasiewicz Bolesław
s. Antoniego
08.08.1919
Poddubówek
Sokół25.04.194762260
159.Żukowski Henryk
s. Bolesława
22.05.1929
Suwałki
Sęk25.04.194762261
160.Morawski Mieczysław
s. Stanisława
15.04.1928
Maszutkinie
Skowronek 29.04.194762262
161.Kowalewski Aleksander
s. Władysława
19.08.1915
Maćkowa Ruda
Bęben25.04.194762263
162.Dymiński Józef
s. Andrzeja
14.11.1915
Sześciwłóki
Jastrząb,
Zawartyński
25.04.194762264
163.Maliszewski Stanisław
s. Władysława
13.06.1904
Okliny
Sokół25.04.194762265
164.Kowalewski Feliks
s. Kazimierza
25.04.1913
Krejwany
gm. Kadaryszki
Jawor25.04.194762266
165.Kowalewski Jan
s. Bolesława
07.07.1923
Okliny
Wiewiórka25.04.194762267
166.Stankiewicz Józef
s. Franciszka
1917
Okliny
Skowronek25.04.194762268
167.Draźbo Władysław
s. Jana
1916
Wronowo
Gryzoń 25.04.194762269
168.Ostrowski Konstanty
s. Józefa
1897
Kamionka
Zając25.04.194762270
169.Chomicz Izydor
s. Józefa
1913
Płociczno
Grab25.04.194762271
170.Naruszewicz Stanisław
s. Franciszka
24.10.1908
Bakałarzewo
Żelazny25.04.194762272
171.Krupa Adam
s. Augustyna
1904
Dowspuda
Pik25.04.194762273
172.Nazarowski Jan
s. Emila
1924
Serski Las
Sokół25.04.194762274
173.Słowiński Józef52
s. Izydora
1924
Jałoszowa
Dzięcioł25.04.194762275
174.Andryszczyk Janina
c. Bolesława
1927
Suwałki
---25.04.194762276
175.Sidor Jan
s. Franciszka
27.05.1903
Raczki
Zagłoba,
Guzik
25.04.194762278
176.Chorążewicz Czesław
s. Czesława
01.04.1924
Płosica
Piorun24.04.194762279
177.Wiszniewski Stanisław
s. Stanisława
03.06.1919
Małowiste
Zagłoba 25.04.194762280
178.Pawlukowski Mieczysław
s. Bronisława
25.08.1926
Bierżałowce
Znajdek25.04.194762281
179.Miluć Aleksander
s. Feliksa
01.07.1928
Strzelcowizna
Jawor25.04.194762282
180.Sztabiński Leonard
s. Władysława
04.06.1926
Frącki
Strumyk25.04.194762283
181.Żegarska Stanisława
c. Wincentego
01.01.1927
Sejny
Jaskółka25.04.194762284
182.Miszkiel Helena
c. Franciszka
25.12.1926
Krejwińce
Kwiat25.04.194762285
183.Korenkiewicz Władysław
s. Antoniego
08.05.1898
Złota Wieś
Pamiętny25.04.194762286
184.Kotnarowski Hipolit
s. Jerzego
10.04.1926
---
Żmija, Kupiec25.04.194762287
185.Matusiewicz Władysław
s. Stanisława
03.08.192553
Kruszki
Pistun 25.04.194762288
186.Milewski Józef
s. Józefa
04.11.1921
Śmieciuchówka
Grom25.04.194762289
187.Mrozicki Ludwik
s. Ludwika
25.08.1925
Bubele
Jastrząb, Sęp,
Pantera
25.04.194762290
188.Gutowski Franciszek
s. Stanisława
07.03.192154
Witówka
Słowik25.04.194762291
189.Mieczkowska55 Halina
c. Michała
07.02.1909
Suwałki
Pszczoła25.04.194762292
190.Kleszczewski Mieczysław
s. Kosmy
19.08.1923
Czarne
Wyrwa25.04.194762293
191.Staniszewska Stanisława
c. Stanisława
06.11.1904
Żabonie
---25.04.194762294
192.Moraczewska Helena
c. Michała
03.05.1926
Bydgoszcz
Konopelek25.04.194762295
193.Miszkiel Antoni
s. Franciszka
05.07.1922
Krejwińce
Gołąb25.04.194762296
194.Małkiński Bolesław
s. Stanisława
15.02.1924
Lublin56
Młot, Czarny25.04.194762297
195.Łobik57 Alojzy
s. Antoniego
26.12.1923
Białystok
Razin25.04.194762298
196.Dzienisiewicz Czesław
s. Leona
03.04.1924
Berżniki
Granat-Stuart25.04.194762299
197.Dziedziech Feliks
s. Bronisława
20.11.1926
Klonorejść
Żbik25.04.194762300
198.Miluć Józef
s. Feliksa
27.10.1917
Strzelcowizna
Wróbel25.04.194762301
199.Tarasiewicz Antoni
s. Antoniego
14.09.1923
Poddubówek
Czajka25.04.194762302
200.Albowicz Mieczysław
s. Teofila
23.09.1922
---
Brzoza- Murat25.04.194762303
201.Radzewicz Józef
s. Antoniego
02.10.1926
Bubele
Sokół 25.04.194762304
202.Dąbrowski Piotr
s. Franciszka
02.02.1898
Raczki
Arbuz25.04.194762305
203.Ostrowski Józef
s. Jana
04.03.1922
Witówka
Scyzoryk25.04.194762306
204.Gliniewicz Franciszek
s. Jana
27.11.1906
Witówka
Niemczyk25.04.194762307
205.Nalewajko Bronisław
s. Franciszka
13.05.1911
Witówka
Pijak25.04.194762308
206.Omiljan Bronisław
s. Józefa
1900
Choćki
---25.04.194762309
207.Sobolewski Józef
s. Antoniego
08.10.1918
Planta
Sowa25.04.194762310
208.Smokowski Józef
s. Stanisława
18.12.1923
Witówka
Osa25.04.194762311
209.Ćwikowski Antoni
s. Wawrzyńca
17.01.1899
Moczydły
Słoma25.04.194762312
210.Borys Feliks
s. Marcina
26.11.1902
Nieszki
Gruby25.04.194762313
211.Borys Feliks58
s. Marcina
26.11.1902
Nieszki
Gruby25.04.194762314
212.Matulewicz Józef
s. Józefa
18.04.1894
Grauże Stare
Turol 25.04.194762315
213.Falko Aleksander
s. Aleksandra
190859
Witówka
Topór25.04.194762316
214.Truchan Antoni
s. Józefa
1901
Bachanowo
Wierzba25.04.194762317
215.Raszkiewicz Antoni60
s. Pawła
1914
Chomątowo
Jelonek25.04.194762318
216.Szumiński Józef
s. Piotra
1922
Pokomsza
Łagodny25.04.194762319
217.Jagłowski Jan
s. Feliksa
17.06.1917
Pijawne Ruskie
Słowik25.04.194762320
218.Wasilewski Stanisław
s. Józefa
04.07.1922
Przerośl
Wąsik25.04.194762321
219.Misiewicz Wacław
s. Dominika
15.06.1897
Olszanka
Kruczkow,
Bez
25.04.194762322
220.Żuryński Stanisław
s. Wincentego
11.09.1909
Lipniak
Sokół25.04.194762323
221.Lenczewski Mieczysław
s. Jana
02.02.1922
Przejma Wielka
Leszczyna25.04.194762324
222.Lipski Antoni
s. Kazimierza
15.03.1917
Zaboryszki
Jagódko25.04.194762325
223.Wilczewski Bronisław
s. Wojciecha
12.05.1925
Kruszki
---25.04.194762326
224.Witkowski Mieczysław
s. Kazimierza
03.11.1925
Kruszki
---25.04.194762327
225.Urbanowicz Kazimierz
s. Antoniego
16.03.1913
Olszanka
Polak 25.04.194762328
226.Filipowicz Jan
s. Antoniego
30.07.1908
Poddubówek
Ogniwo25.04.194762329
227.Sadowski Jan
s. Piotra
22.08.1922
Andrzejewo
Komar29.04.194762330
228.Paliński Stefan
s. Zygmunta
23.07.1928
Suwałki
Kogut25.04.194762331
229.Bartnik Kazimierz
s. Franciszka
09.11.1911
Suwałki
Młotek25.04.194762332
230.Lipski Józef
s. Kazimierza
01.03.1912
Słobódka
Dobry 25.04.194762333
231.Laskowski Antoni
s. Kazimierza
24.01.1924
Prawy Las
Jastrząb25.04.194762334
232.Wnukowski Stanisław
s. Antoniego
20.05.1911
Kierzek
Wicher,
Wariat
25.04.194762335
233.Ganczarewicz Aleksander
s. Michała
01.07.1928
Suwałki
Strumyk25.04.194762336
234.Wasilewski Edmund
s. Władysława
05.03.1925
Suwałki
Wilk25.04.194762337
235.Dąbrowski Józef
s. Sebastiana
18.09.1926
Suwałki
Żbik25.04.194762338
236.Gajewski Zenon Jan
s. Józefa
21.02.1927
Suwałki
Tygrys25.04.194762339
237.Wierzbowski Wacław
s.Wacława
26.03.1926
Suwałki
Wierzba 25.04.194762340
238.Madoński61 Zbigniew
s. Franciszka
03.11.1928
Suwałki
Chmura25.04.194762341
239.Dąbrowska Irena
c. Czesława
13.06.1926
Łowocie
Iskra25.04.194762342
240.Staszyński62 Stanisław
s. Piotra
25.07.1900
Kadaryszki
Leśny03.05.194762343
241.Stachniewicz Stanisław
s. Józefa
22.07.1911
Pobondzie
Junak03.05.194762344
242.Żukowski Stanisław
s. Kazimierza
19.12.1907
Postawele
Dodaj03.05.194762345
243.Murawski Marian
s. Wawrzyńca
09.04.1930
Suwałki
Mrówka25.04.194762346

  

Ciąg dalszy

  

  

  


  

do spisu treści

następny artykuł