AUGUSTOWSKO-SUWALSKIE

TOWARZYSTWO NAUKOWE

 

Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

 
Andrzej Matusiewicz: Wstęp
  I. STUDIA I ARTYKUŁY
Andrzej Matusiewicz: Drukarnie i księgarnie w Suwałkach
w pierwszej połowie XIX wieku
Tadeusz Radziwonowicz: Rok 1920 na Suwalszczyźnie
Anna Krzysztofiak:  Trzmiele (Bombus) i trzmielce (Psithyrus) Suwalszczyzny
Lech

Krzysztofiak:

Biegaczowate (Carabidae, Coleoptera)
Wigierskiego Parku Narodowego
  II. KOMUNIKATY
Jarosław Szlaszyński: Władze Augustowa w okresie przedrozbiorowym
Jarosław Szlaszyński: Konflikty Augustowa ze starostwem augustowskim
w okresie przedrozbiorowym
Wojciech

Batura:

Poszukiwania i pozyskiwanie surowców
do budowy Kanału Augustowskiego
Marek

Góryński:

Granica polsko-pruska na Suwalszczyźnie
w świetle dokumentów i relacji mieszkańców
Krzysztof Skłodowski,
Jarosław Szlaszyński: 
Przyczynki do dziejów powojennej konspiracji
na terenie powiatu suwalskiego
Andrzej Makowski:  Przemiany społeczno-polityczne w Augustowie
po październiku 1956 roku
   III. MATERIAŁY
   Z tajnych archiwów radzieckich (1). Dokumenty NKWD
o sytuacji społeczno-gospodarczej i polskim podziemiu niepodległościowym na Augustowszczyźnie w 1940 roku.

Oprac. Michał Gnatowski

   IV. RECENZJE
   Krzysztof Skłodowski: „Dzisiaj ziemia wasza jest wolną". O niepodległość Suwalszczyzny (Tadeusz Radziwonowicz)
   Andrzej Matusiewicz: Ochotnicza Straż Pożarna w Suwałkach 1880–2000 (Władysław M. Świerczkowski)
   V. KRONIKA
   Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe.

Oprac. Maciej Ambrosiewicz

   Działalność Muzeum Okręgowego w Suwałkach w roku 2000

Oprac. Jerzy Brzozowski