AUGUSTOWSKO-SUWALSKIE

TOWARZYSTWO NAUKOWE

Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

MATERIAŁY Z SESJI NAUKOWEJ  * 

  

  

Tadeusz Radziwonowicz

  

O samorządach gminnych w powiecie suwalskim

w latach 1918–1920

cz.3 z 3

  

  

  

  

Tabela 1. Wójtowie gmin w powiecie suwalskim w latach 1912–1913

i w latach 1918–1920*

  

L.p. Gmina imię i nazwisko wójta
1912–1913 1918–1920
1. Andrzejewo Wincenty Guzewicz Józef Gibowicz
2. Czostków Julian Kościuch Julian Kościuch

Franciszek Walicki

3. Filipów Aleksander Złotorzyński Wacław Zieliński

Józef Kosiński

4. Huta Paweł Podziewski Józef Warakomski
5. Jeleniewo Józef Waszkiewicz Kazimierz Kramarewicz
6. Kadaryszki Foma Borkowski

Franciszek Anuszkiewicz

Franciszek Chmielewski
7. Koniecbór Feliks Draźba Maciej Ołdak
8. Kuków Stanisław Wasilewski Franciszek Bielawski

Piotr Nej

9. Lubowo Aleksander Filipowicz
10. Pawłówka Wincenty Marcinkiewicz Franciszek Samsonowicz
11. Przerośl Stefan Dołęga Władysław Pietkiewicz

Józef Waraksa

Julian Woliński

12. Sejwy Jan Budziejko

Jan Bencewicz

Jan Andrulewicz
13. Wisztyniec Józef Kałwajć

Piotr Wiktorowicz

14. Wiżajny Franciszek Liszewski Jan Auch Franciszek Laskowski
15. Wólka Paweł Pietkiewicz Jan Cimochowski

Józef Chartuniewicz

Józef OmilJan

16. Zaboryszki Józef Staśkiewicz Stanisław Senda

  

  

Tabela 2. członkowie rad gminnych powiatu suwalskiego, wybrani w 1920 roku*

  

Gmina imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
Andrzejewo Jan Babin Szelmentka
Michał Borysiewicz
Wincenty Bujnowski
Jerzy Jasiulewicz
Antoni Jurkiun
Jerzy Ogórkis Andrzejewo
Józef Paciorkowski Białobłoty
Stanisław Poulukanis
Józef Racis
Antoni Sawicki Jeziorki
Tomasz Szczęsny
Józef Śliwiński
Czostków Wojciech Bednarek Huta
Andrzej Dawidowski Piecki
Antoni Hanc Dębszczyzna
Witold Judzewicz Rakówek
Józef Krynicki Łanowicze
Józef Łaskowski Czarne
Stanisław Łazarowicz Krzywólka
Ksawery Rydzewski Supienie
Józef Wasilewski Zusno
Władysław Wilczyński Motule
Antoni Wojtowicz Motule
Józef Zdanio Czarne
Filipów Antoni Anusiewicz Filipów
Józef Barszczewski Jemieliste
Wincenty Domel Filipów
Adam Grochowski Olszanka
Zygmunt Iwanicki Wólka
Jakub Kalwajtys Wólka
Bolesław Kibitlewski Olszanka
Franciszek Kowalewski Filipów
Ajzik Rubelski Filipów
Stanisław Tesko Filipów
Julian Zieliński Szafranki
Aleksander Złotorzyński Filipów
Huta Franciszek Bujkowski Krzywe
Władysław Bućko Tartak
Aleksander Chałko Żubrówka
Bolesław Izbicki Nowa Wieś
Leon Kolenkiewicz Gawrych Ruda
Franciszek Mackiewicz Okuniowiec
Stanisław Mackiewicz Krzywe
Antoni Pacewicz Sobolewo
Wincenty Podziewski Remieńkiń
Józef Poźniak Leszczewo
Aleksander Sobolewski Krasne
Aleksander Warakomski Leszczewek
Jeleniewo Antoni Baranowski Wołownia
Andrzej Gałażyn Udryn
Franciszek Gugnowski Prudziszki
Władysław Kujawa Żubryn
Stanisław Moderacki Białorogi
Kazimierz Ołowniuk Szurpiły
Alchim Popow Zaleszczewo
Stanisław Sidorek Żywa woda
Karol Syperek Suchodoły
Stanisław Urynowicz Białorogi
Władysław Walewski Leszczewo
Józef Zieliński Krzemianka
Kadaryszki Antoni Gliński Ejszeryszki
Piotr Kalinowski Rowele
Stanisław Kleszcz Grygaliszki
Antoni Kowalewski Poszeszupie
Józef Kruchelski Rutka
Bernard Pacewicz Jałowo
Stanisław Paciorkowski Wierzbiszki
Aleksander Sieczkowski Potopy
Wincenty Sinkiewicz Sidory
Piotr Słowicki Rowele
Piotr Tałejszys Trzcianka
Kazimierz Żukowski Postawele
Koniecbór Jan Borzym Małe Raczki
Feliks Draźba Rudniki
Antoni Gajda Sidory
Piotr Giczewski Kurianki
Jan Górski Stoki
Antoni Jasionowski Lipowo
Józef Maliszewski Wierciochy
Władysław Markowski Wasilówka
Piotr Ostrowski Choćki
Piotr Rutkowski Józefowo
Piotr Urbanowicz Bakaniuk
Piotr Wrzało Żubrynek
Kuków Franciszek Chomicz Niemcowizna
Agafon Iwanow Maryna
Antoni Kochanowski Słupie
Jan Pietrewicz Poddubówek
Wincenty Przekop Dubowo II
Adam Rejrat Zielone Królewskie
Ludwik Słabiński Osowa
Stanisław Słowikowski Taciewo
Zygmunt Sobolewski Przebród
Franciszek Wasilewski Bród Stary
Piotr Więcko Zielone Kamedulskie
Antoni Żukowski Żyliny
Lubowo Antoni Barkiewicz Skajście
Jerzy Brzozowski Wołkowizna
Józef Dziermejko Lubowo
Wincenty Dziermejko Lubowo
Władysław Grabowski Pojawie
Antoni Januszewicz Epidemia
Andrzej Jurkiun Sałpierogi
Szymon Krejpowicz Rykacieje
Józef Matulewicz Nowosady‑Tupiki
Wincenty Matulewicz Pograuże
Stanisław Mierkiewicz Lubowo
Wincenty Murawski Kamionka
Pawłówka Antoni Galiński Zarzecze Jeleniewskie
Edward Izdebski Folwark wesołówka
Franciszek Kownacki Przełomka
Jan Kuprewicz Błaskowizna
Władysław Lelo Łanowicze
Franciszek Olszewski Wersele
Władysław Radzewicz Pawłówka
Franciszek Sinkiewicz Morgi
Stanisław Sowulewski Hańcza
Franciszek Szczęsny Blenda
Stanisław Szostakowski Śmieciuchówka
Stanisław Wysocki Czarnakowizna
Przerośl Stanisław Chmielewski Przerośl
Antoni Dołęga Przerośl
Władysław Grzymkowski Przerośl
Józef Olszewski Przerośl
Ksawery Pietkiwicz Przerośl
Władysław Pietkiewicz Przerośl
Ludwik Podziewski Prawy Las
Aleksander Radziszewski Przerośl
Antoni Sosnowski Przerośl
Wincenty Suchocki Przerośl
Władysław Szlaszyński Przerośl
Aleksander Wronowski Przerośl
Sejwy Jan Andrulewicz Podłowocie
Antoni Chałkowski
Jan Damulewicz
Aleksander Grzędziński
Tadeusz Pojawski Kaletnik
Dominik Sawicki
Feliks Wąsewicz
Teofil Żynda
Wisztyniec Wincenty Czernik Wisztyniec
Piotr Dulski Wisztyniec
Józef Hołdyński Powisztajcie
Jakub Koronowski Wisztyniec
Józef Krzykwa Bokszyszki
Franciszek Łapaciński Wisztyniec
Stanisław Olechnowicz Wisztyniec
Berko Owsiannik Wisztyniec
Jan Szmydt Czyżyszki
Michał Szmydt Wisztyniec
Karol Tyc Wisztyniec
Wincenty Więckiewicz Wisztyniec
Wiżajny Andrzej Boksz Wiżajny
Kazimierz Buczyński Stankuny
Andrzej Czarniewski Wiżajny
Jan Czarniewski Wiłkupie
Kazimierz Hołdyński Rogożajny
Kazimierz Kalinowski Wiżajny
Antoni Koloszewski jegliniszki
Karol Kosiorek Wiżajny
Franciszek Liszewski Wiżajny
Stanisław Łanczkowski Wiżajny
Andrzej Matusiewicz Wiżajny
Adolf Wagram Graużyny
Wólka Józef Borys Nieszki
Wojciech Chlebus Skazdub nowy
Jan Cimochowski Kamionka
Józef Ferenc
Leon Gajewski Bakałarzewo
Władysław Grzybowski Szczodruchy
Jan Romanowski
Franciszek Sobotka
Julian Strzałkowski Sadłowina
Antoni Syper Mazury
Jan Tomkiewicz Skazdub stary
Ksawery Wilczewski Skazdub stary
Zaboryszki Kazimierz Burzyński
Wincenty Chrapowicki
Antoni Gref
Andrzej Jakubanis Lipniak
Władysław Kuczyński Gilusznik
Leon Lutkiewicz
Józef Motulewicz
Józef Staśkiewicz
Jan Wasilewski  
Konstanty Wąsewicz  
Stanisław Zdancewicz  
Bolesław Zdancewicz  

  

  

Tabela 3. Delegaci gmin do Tymczasowej Rady Powiatowej Suwalskiej

i Sejmiku Powiatowego Suwalskiego w latach 1919–1920*

  

Gmina Delegaci

do trPs/sejmiku

Powiatowego (1919 rok)

Delegaci

do sejmiku Powiatowego (1920 rok)

i miejsce ich zamieszkania

Andrzejewo Józef zdancewicz Jan Babin Szelmentka
Antoni Sawicki Jeziorki
Czostków Antoni Drobiszewski Józef Wasilewski Zusno
Władysław Szymanowski Władysław Wilczyński Motule
Władysław Wilczyński
Filipów Stanisław Orłowski Jakub Kalwajtys Wólka
Aleksander Złotorzyński/

Wincenty Domlewski

Filipów
Huta Bronisław Rydzewski Władysław Bućko Tartak
Leon Kolenkiewicz Gawrych Ruda
Jeleniewo Franciszek Gugnowski Franciszek Gugnowski Prudziszki
Antoni Taraszkiewicz Józef Żyliński Krzemianka
konstanty Krzywicki  
Kadaryszki Józef Czarniewski Antoni kowalewski Poszeszupie
Stanisław Paciorkowski Antoni Paciorkowski Wierzbiszki
Franciszek Sowul  
Koniecbór Antoni Wasilewski Antoni Gajda Sidory
Piotr Giczewski Kurianki
Kuków Jakub Szyłakowski Franciszek Wasilewski Stary Bród
Antoni Żukowski Podżyliny
Lubowo Szymon Krejpowicz Szymon Krejpowicz  
Andrzej Jurkiun  
Pawłówka Franciszek Wojciechowski Edward Izdebski Wesołówka
Franciszek Sienkiewicz Morgi
Przerośl Jakub Tarasiewicz Adam Sosnowski Przerośl
Józef Waraksa (zastępca) Ksawery Pietkiewicz Przerośl
Sejwy Feliks Wąsewicz Jan Andrulewicz Podłowocie
Tadeusz Pojawski Kaletnik
Wisztyniec Józef Kałwajć (zastępca) Jakub Koronowski
Jan Szmydt
Wiżajny Franciszek Liszewski Andrzej Boksz Wiżajny
Jan Czarniewski Wiłkupie
Wólka Andrzej Kowalewski Leon Gajewski Bakałarzewo
Kazimierz Kuczyński Władysław Grzybowski Szczodruchy
Jan Wnukowski
Zaboryszki Antoni Lutyński Andrzej Jakubanis Lipniak
Michał Staśkiewicz Władysław Kuczyński Gilusznik

  

  

* Wykazy sporządzono na podstawie publikacji Pamiatnaja kniżka suvalkskoj gubernii na 1912 god, i Pamiatnaja kniżka suvalkskoj gubernii na 1913 god oraz znajdujących się w Archiwum Państwowym w Suwałkach materiałów z lat 1918– 1920 Tymczasowej Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego i Zarządu Rady Ludowej Okręgu Suwalskiego (sygn. 1, 9, 15), Wydziału Powiatowego w Suwałkach (sygn. 1, 4, 66, 91, 100, 131, 174, 201), Sądu Okręgowego w grodnie Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach Kancelarii Prezesa (sygn. 8). Ze względu na brak materiałów archiwalnych z 1920 roku, wykazy członków rad gmin Sejwy i Zaboryszki zostały ustalone na podstawie dostępnych źródeł Wydziału Powiatowego w Suwałkach z 1923 oraz z 1926 roku (sygn. 214–215, 222), ponieważ kadencja rad wybranych w 1920 roku trwała aż do 1927 roku.

 

 

 


 

do spisu treści

następny artykuł